Зберігання цінних паперів

Послуги депозитарної установи

 

  • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах.

  • Облік прав власності на цінні папери, виконання депозитарних операцій.

  • Розрахунково-клірингові операції за принципом «поставка проти платежу».

  • Консультації депонентів та емітентів щодо депозитарного обслуговування.

  • Комплексні послуги для емітентів цінних паперів: надання послуг з підготовки інформації про емітента, що підлягає розкриттю; організація та проведення загальних зборів акціонерів; надання послуги з отримання реєстру акціонерів у Національному депозитарії України (для проведення зборів, направлення повідомлень тощо).

  • Послуги з обслуговування активів інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів.

  • Переведення цінних паперів з документарної форми випуску в бездокументарну.

  • Інші послуги відповідно до чинного законодавства.

Тарифи на депозитарні послуги для фізичних осіб
Тарифи на депозитарні послуги для КІФ
Тарифи на депозитарні послуги для ПІФ
Тарифи на депозитарні послуги для КУА
Тарифи на депозитарні послуги для юридичних осіб та нерезидентів
Тарифи на депозитарні послуги для ємітентів